Mistrovství ČR

Mistrovství České republiky 2017 ve FINANČNÍ SVOBODĚ proběhlo v úterý 6.června 2017 v Praze znovu na Gymnáziu Budějovická.

Hlavním programem byla soutěž žáků a studentů základních a středních škol ve stolní strategické hře FINANČNÍ SVOBODA.

Vyučující se zhostili role bankéře/bankéřky.

Akci pravidelně pořádá Finškola a Finanční svoboda, s.r.o.

 

Pravidla Mistrovství ČR ve FINANČNÍ SVOBODĚ

166 hráčů z 30 škol

Soutěží dvojice, každá škola může vyslat max. 3 dvojice žáků. Žáci soutěží bez ohledu na věk.

Hrát se bude podle pravidel stolní hry Finanční svoboda. V případě nejasností rozhodoval moderátor (zástupce pořadatele).

Hrát se budou fixní scénáře, každá soutěžní dvojice tedy bude mít stejné podmínky
– stejného „klienta“, stejné události, fixní kurzy podílových fondů.

U každého stolu budou 4 dvojice hráčů, hráče kontroluje bankéř (učitel z cizí školy). Přítomni také budou rozhodčí z řad pořadatele, kteří budou dohlížet na regulérnost soutěže a řešit dotazy hráčů a bankéřů.

 

Čekání na nové události

Dvojice hráčů sehrajou celkem 2 soutěžní kola. V každém kole se hodnotí způsob a výše dosaženého majetku na konci hry. Pořadatel si vyhrazuje právo neprůkazné výsledky ze soutěže vyřadit.

Každé dvojici se započítává NEJHORŠÍ dosažený výsledek. Toto kritérium považujeme za zásadní!

Prvořadým výukovým cílem Finanční svobody je naučit hráče co nejlépe spravovat své finance v nejrůznějších životních situacích správnou strategií.

 

 

 

Nákup akciového fondu

Cílem není dosáhnout co nejvyššího objemu majetku spekulací, ale správnou strategií minimalizovat možné ztráty.

Dvojice s nejlepšími výsledky obdrží ceny od pořadatele.

Hráči po registraci obdrží mj. psací potřeby a poznámkový blok. Při soutěži mohou žáci používat kalkulačku, notebook či jiná chytrá zařízení jsou ovšem zakázány. Hráči budou v sále rozesazeni tak, aby u každého hracího stolu seděla jen 1 dvojice z jedné školy.

Hodnotí se také soutěž škol v případě, že škola vyšle více než jednu dvojici. Každé škole se započítává NEJHORŠÍ výsledek KAŽDÉ soutěžící dvojice z dané školy.
O pořadí škol rozhoduje průměr nejhorších výsledků každé dvojice z jedné školy.