Mistrovství ČR

Čekání na vývoj akcií.

Čekání na vývoj akcií.

Mistrovství České republiky 2016 ve FINANČNÍ SVOBODĚ proběhlo v úterý 7.června 2016 v Praze na Gymnáziu Budějovická.

Hlavním programem byla soutěž žáků a studentů základních a středních škol ve stolní strategické hře FINANČNÍ SVOBODA.

Pro vyučující nebyl připraven doprovodný program, protože se tentokráte sami zúčastnili hry, a to v roli bankéře/bankéřky.

Akci pořádá Finanční svoboda, s.r.o. za podpory výhradního partnera soutěže -
České spořitelny.

 

Pravidla Mistrovství ČR ve FINANČNÍ SVOBODĚ

120 hráčů z 22 škol

120 hráčů z 22 škol

Soutěžily dvojice, každá škola mohla vyslat max. 3 dvojice žáků. Soutěžilo se
bez ohledu na věk.

Hrálo se podle pravidel stolní hry Finanční svoboda. V případě nejasností rozhodoval moderátor (zástupce pořadatele).

Hrály se fixní scénáře, každá soutěžní dvojice měla stejné podmínky
– stejného „klienta“, stejné události, fixní kurzy podílových fondů.

U každého stolu byly 4 dvojice hráčů, hráče kontroloval bankéř (učitel z cizí školy). Přítomni také byli rozhodčí z řad pořadatele a výhradního partnera, kteří dohlíželi na regulérnost soutěže a řešili dotazy hráčů.

 

Týmová porada.

Týmová porada.

Dvojice hráčů sehrály celkem 2 soutěžní kola. V každém kole se hodnotil způsob a výše dosaženého majetku na konci hry. Pořadatel si vyhrazuje právo neprůkazné výsledky ze soutěže vyřadit.

Každé dvojici se započítával NEJHORŠÍ dosažený výsledek. Toto kritérium považujeme za zásadní!

Prvořadým výukovým cílem Finanční svobody je naučit hráče co nejlépe spravovat své finance v nejrůznějších životních situacích správnou strategií.

 

 

 

Cena za vědomostní kvíz pro tým Cetes!!!

Cena za vědomostní kvíz pro tým Cetes!!!

Cílem není dosáhnout co nejvyššího objemu majetku spekulací, ale správnou strategií minimalizovat možné ztráty.

Dvojice s nejlepšími výsledky obdržela ceny od České spořitelny - výhradního partnera Mistrovství.

Hráči po registraci obdrželi mj. psací potřeby a poznámkový blok. Při soutěži mohli používat kalkulačku. Hráči byli v sále rozesazeni tak, aby u každého hracího stolu seděla jen
1 dvojice z jedné školy.

Hodnotila se také soutěž škol v případě, že škola vyšle více než jednu dvojici. Každé škole se započítával NEJHORŠÍ výsledek KAŽDÉ soutěžící dvojice z dané školy.
O pořadí škol rozhodl průměr nejhorších výsledků každé dvojice z jedné školy.