Mistrovství ČR

Mistrovství České republiky 2018 ve FINANČNÍ SVOBODĚ proběhlo ve středu 6.června 2018 nově v Ostravě v prostorách Ekonomické fakulty VŠB – TUO Ostrava.

Hlavním programem bylo již popáté soutěž žáků a studentů základních a středních škol ve stolní strategické hře FINANČNÍ SVOBODA.

Vyučující se zhostili role bankéře/bankéřky.

Akci pravidelně pořádá Finškola a Finanční svoboda, s.r.o.

Pravidla Mistrovství ČR ve FINANČNÍ SVOBODĚ

2017 – 166 hráčů z 30 škol

Soutěží dvojice ze základních nebo středních škol, každá škola může vyslat max. 6 týmů, tedy 12 studentů. Žáci soutěží bez ohledu na věk.

Hraje se podle pravidel stolní hry Finanční svoboda. V případě nejasností rozhoduje moderátor (zástupce pořadatele).

Hrají se fixní scénáře, každá soutěžní dvojice tedy bude mít stejné podmínky
– stejného „klienta“, stejné události, fixní kurzy podílových fondů.

U každého stolu sedí 4 dvojice hráčů, které kontroluje bankéř (učitel z cizí školy). Přítomni jsou také rozhodčí z řad pořadatele, kteří dohlíží na regulérnost soutěže a řeší dotazy hráčů a bankéřů.

 

2017 – Čekání na nové události

Dvojice hráčů sehrají celkem 2 soutěžní kola. V každém kole se hodnotí způsob a výše dosaženého majetku na konci hry. Pořadatel si vyhrazuje právo neprůkazné výsledky ze soutěže vyřadit.

Každé dvojici se započítává NEJHORŠÍ dosažený výsledek. Toto kritérium považujeme za zásadní!

Prvořadým výukovým cílem Finanční svobody je naučit hráče co nejlépe spravovat své finance v nejrůznějších životních situacích správnou strategií.

 

 

 

2017 – Nákup akciového fondu

Cílem není dosáhnout co nejvyššího objemu majetku spekulací, ale správnou strategií minimalizovat možné ztráty.

Dvojice s nejlepšími výsledky obdrží ceny od pořadatele.

Při soutěži mohou žáci používat kalkulačku, notebook či jiná chytrá zařízení jsou ovšem zakázány. Hráči jsou v sále rozesazeni tak, aby u každého hracího stolu seděla jen 1 dvojice z jedné školy.

Hodnotí se také soutěž škol v případě, že škola vyšle více než jednu dvojici. Každé škole se započítává NEJHORŠÍ výsledek KAŽDÉ soutěžící dvojice z dané školy.
O pořadí škol rozhoduje průměr nejhorších výsledků každé dvojice z jedné školy.