Mistrovství ČR

Žáci na MČR 2014

Žáci na MČR 2014

Mistrovství České republiky 2016 ve FINANČNÍ SVOBODĚ proběhne v úterý 7.června 2016 v Praze – přesné místo doplníme.

Hlavním programem bude soutěž žáků a studentů základních a středních škol ve stolní strategické hře FINANČNÍ SVOBODA.

Pro vyučující nebude připraven doprovodný program, protože se tentokráte sami zúčastní hry, a to v roli bankéře/bankéřky.

Akci pořádá Finanční svoboda, s.r.o. za podpory výhradního partnera soutěže -
České spořitelny.

 

Pravidla Mistrovství ČR ve FINANČNÍ SVOBODĚ

75 žáků, 15 škol - MČR 2014

76 žáků, 15 škol

Soutěžit budou dvojice, každá škola může vyslat max. 3 dvojice žáků. Soutěží se
bez ohledu na věk.

Hraje se podle pravidel stolní hry Finanční svoboda. V případě nejasností rozhoduje moderátor (zástupce pořadatele).

Hrát se budou fixní scénáře, každá soutěžní dvojice bude mít stejné podmínky
– stejného „klienta“, stejné události, fixní kurzy podílových fondů.

U každého stolu budou 4 dvojice hráčů, hráče kontroluje bankéř (učitel z cizí školy). Přítomni také budou rozhodčí z řad pořadatele a výhradního partnera, kteří dohlíží na regulérnost soutěže a řeší dotazy hráčů.

 

"Opravdu chceme ty akcie prodat?"

„Opravdu chceme ty akcie prodat?“

Dvojice hráčů sehrají celkem 2 soutěžní kola. V každém kole se hodnotí zůsob a výše dosaženého majetku na konci hry. Pořadatel si vyhrazuje právo neprůkazné výsledky ze soutěže vyřadit.

Každé dvojici se započítává NEJHORŠÍ dosažený výsledek. Toto kritérium považujeme za zásadní!

Prvořadým výukovým cílem Finanční svobody je naučit hráče co nejlépe spravovat své finance v nejrůznějších životních situacích správnou strategií.

 

 

 

Ceny pro vítěze!

Ceny pro vítěze!

Cílem není dosáhnout co nejvyššího objemu majetku spekulací, ale správnou strategií minimalizovat možné ztráty.

Dvojice s nejlepšími výsledky obdrží ceny od České spořitelny - výhradního partnera Mistrovství.

Hráči při registraci obdrží mj. psací potřeby a poznámkový blok. Při soutěži mohou používat kalkulačku. Není dovoleno používat mobilní telefony. Hráči budou v sále rozesazeni tak, aby u každého hracího stolu seděla jen 1 dvojice z jedné školy.

Hodnotit se bude také soutěž škol v případě, že škola vyšle více než jednu dvojici. Každé škole se započítává NEJHORŠÍ výsledek KAŽDÉ soutěžící dvojice z dané školy.
O pořadí škol rozhodne průměr nejhorších výsledků každé dvojice z jedné školy.